To Avatar Course

De Avatar Wizard Cursus • 31 oktober - 12 november 2022

Cursusoverzicht

Deel 1: Creatieve studie

 • Wat is de poort van de Wizard?
 • Met welke bedoeling wordt de geest gecreëerd?
 • Hoe kun je ervoor zorgen dat je leven geen ernstige aangelegenheid wordt?
 • Welk wezenlijk gevaar schuilt er in verlichting?
 • Hoe wordt Avatar door Wizards gebruikt om sociale conflicten op te lossen?
 • Hoe herken je of datgene wat je voelt op indoctrinatie berust?
 • Wat is de relatie tussen leerplannen en sociale evolutie?
 • Wat maakt Wizards tot invloedrijke figuren waar kracht vanuit gaat?
 • Kun je door creatieve studie je evolutie versnellen? Je IQ verhogen? Jij beslist.
 • Ervaar uit de eerste hand de verschijnselen waarvoor de paradigma's van de psychologie de verklaring proberen te geven.
 • Leer in welk opzicht creatieve studie verschilt van opvoedkundige indoctrinatie.
 • Merk hoe de vier studie-principes heel sterk je vermogen aanwakkeren om consequenties te overzien en nieuwe gegevens te ontdekken.
 • Doorloop een reeks eenvoudige processen om je aandacht te herwinnen en te bewaren.
 • Bevrijd je van uitputting, verwarring, onzekerheid, domheid, snel afgeleid zijn en irritatie.
 • Word succesvol door met behulp van een groep je vermogen om te denken en te extrapoleren te versterken.

Deel 2: Jij

 • Hoe kom je hardnekkige secondaries te boven?
 • Hoe kun je je geest zo bespelen dat hij informatie uit het onderbewuste prijsgeeft?
 • Waar komen secondaries vandaan en welke patronen vertonen ze?
 • Op welke manier kun je secondaries beter leren herkennen?
 • Hoe kun je je Avatar Cursussen vol cursisten krijgen?
 • Onderzoek aspecten van gewaarzijn, waarneming en bewustzijn die vaak niet worden opgemerkt.
 • Ervaar je zijn als een bijzonder hoge vorm van waarnemen.
 • Ontdek de persoonlijke kern-archetypes die je geest structureren en transparante normen creëren waarmee je beoordeelt wat je ervaart. Leer hoe je ze kunt veranderen.
 • Leer de twee fundamentele toestanden van bewuste realiteit kennen en hoe je die kunt (dis)creëren.
 • Leer het verbazingwekkende creatie stroomschema gebruiken om de stadia te identificeren en te hanteren tussen de creatie van een primary en de manifestatie van de bijbehorende realiteit.
 • Leer om te observeren en te ervaren vanuit het gezichtspunt van hoger zelf.
 • Onderzoek de verschillende bewustzijnsmodi en gebruik ze om een helder inzicht te krijgen in mentale verschijnselen.

Deel 3: Aandacht

 • Wat is neutrale aandacht en waar komt deze vandaan?
 • Hoe zet je geladen aandacht om in neutrale aandacht?
 • Welke drie functies heeft een aandachtsdeeltje?
 • Wat is het geheim van waarzeggen?
 • Leer waarom de ene persoon iets gemakkelijk kan creëren of discreëren terwijl de ander daar juist veel moeite voor moet doen.
 • Onderzoek het verband tussen aandacht en overtuiging, tussen intentie en identiteit.
 • Onderzoek de fysieke verschijnselen die ontstaan door verlangen en weerstand.
 • Onderzoek gezichtspunten die voorbij bewustzijn liggen en losstaan van ‘IK'.
 • Behandel de verslavingen en spanningen in jouw leven met de Ambivalente Stroom­procedure.

Deel 4: Identiteit

 • Wat is de Wizard identiteit?
 • Welke vier kenmerken heeft een vijand?
 • Wat vindt de wereld van jou?
 • Hoe kom je de druk van soortgenoten te boven?
 • Wat is het verschil tussen een gezond en een ongezond spel?
 • Volgens welke inzichten maak je verschil tussen aanmoedigen en belemmeren?
 • Ontdek dat de wereld bewustzijn is, maar dat jij dat niet bent.
 • Leer hoe je aandacht gebruikt bij het blootleggen van de identiteit waar je inzit.
 • Ervaar de parallel lopende schalen van houding en identiteit, vanaf de eerste primary totaan het concrete mysterie van materie.
 • Leer hoe identiteiten de oorzaak zijn van lijden en binding creëren, tot zelfs na de fysieke dood.
 • Nu eens een spel dat je wint door niet mee te spelen.
 • Twintig nieuwe procedures die je vermogen om in een groep op te treden enorm vergroten.
 • Het Ultieme Ultieme proces.

 

Deel 5: Entiteiten

 • Wat gaf de doorbraak in het onderzoek naar en de herformulering van de entiteiten procedure?
 • Wat is de eigenlijke betekenis van de klassieke spirituele paradigmata?
 • De twee wegen tot spiritueel gewaarzijn: de trap naar de hemel en het opwaartse pad.
 • Onderzoek werkelijkheidsgebieden voorbij het materieële.
 • Maak de grootse tocht door de realiteit van het astrale niveau - NIET STOREN.
 • Hierbij een eenvoudige techniek om tot astrale waarneming te komen.
 • Drie soorten storende entiteiten en welke invloed die op je leven kunnen hebben.
 • Hoe je invloeden van entiteiten kunt lokaliseren en hanteren met de Entiteiten Hanterings­procedure (EHP).
 • Zes nieuwe EHP procedures. Het zouden wel eens de eenvoudigste en de meest krachtige procedures kunnen zijn die ooit ontwikkeld werden.

Deel 6: De missie van Avatar

De kunst van de Wizard is in de allereerste plaats een leerproces. Na bestudering en door het te begrijpen komt een proces van expressie op gang. Kunst is een methodologie die is overgenomen van de buitenwereld en daarna versneld wordt. Kunst kan in korte tijd datgene tot stand brengen waar de natuur miljoenen jaren over doet. Wizardry is een methodologie die is overgenomen van onze binnenwereld en daarna versneld wordt. Wizardry kan in korte tijd datgene tot stand brengen waar de natuur miljoenen jaren over doet. Wat allemaal mogelijk is door een juiste toepassing van de kunst van de Wizard is zo ongekend, dat het een enorme groei van de verbeeldingskracht vereist om zelfs maar een glimp van die mogelijkheden te kunnen ontwaren.

Elke succesvolle beschaving is voortgekomen uit een kerngroep van toegewijde professionals die de basis legden en de blauwdrukken ontwierpen voor de toekomst. Deze individuen brengen het verhaal op gang. In het netwerk van Star's Edge worden ze Wizards genoemd. Vanuit een innerlijke roeping stijgen ze uit boven de dagelijkse werkelijkheid en leggen ze de basis voor wat al heel lang de bedoeling was: een verlichte planetaire beschaving.

Wizard Course
Wizard Course Page