To Avatar Course
Harry3"Het woord Wizard verwijst naar een Master die een zodanig inzicht in en beheersing van creatie heeft dat zijn of haar vaardigheden bovennatuurlijk of magisch lijken."

–Harry Palmer

De Avatar Wizard Cursus • 31 oktober - 12 november 2022

Een Bericht van Harry

Het Wizard materiaal is een studie van processen en technieken waarmee welbewust verandering kan worden gebracht in de creatie die we 'beschaving' noemen.

Als je het collectieve bewustzijn van deze planeet opvat als bijzonder onstuimig water, dat ondoorzichtig is geworden door massa's golven, veel beweging, stromingen, draaikolken, windkrachten en het tij van verlangen en weerstand, dan zul je, bij elke keer dat je een Avatar creëert of zelf innerlijke rust vindt en in het hier-en-nu belandt, een stilte creëren in dit troebele bewustzijn, waardoor het begint te bedaren.

Als ons aantal groot genoeg is en we voldoende stil geworden zijn, zal elk wezen en elk aspect van het collectieve bewustzijn helder inzien in welke richting we evolueren. Dan zal de Tao duidelijk zijn voor iedereen.

De Avatar Wizard Cursus voert je behoedzaam tot in de diepste regionen van bewustzijn. Je doorkruist het doolhof van verwarring en indoctrinatie dat doorgaans wordt aangezien voor waakbewustzijn. Je reist verder naar gebieden van de geest en via subtiele waarnemingen tot in het kerngebied van identiteiten. Onderweg bevrijd je gewaarzijn van vergeten, verwaarloosde en afgewezen zaken die je kracht en vertrouwen ondermijnen. Tenslotte kom je uit bij de verblijfplaats van het onuitputtelijke zelf - het Wizard-zelf.

Aan de basis van bewustzijn, oog in oog met het goddelijke, tref je het wezenlijke aan waarin iedereen deelt, het wezenlijke dat, los van politieke intriges, de wereld kan veranderen.

Voor degenen die de Wizard Cursus voor het eerst doen: je mag op z'n minst eenzelfde mate van winst verwachten als je kreeg op de Avatar Cursus in combinatie met de Master Cursus.

Maak je spirituele stoelriemen maar vast!

–Harry Palmer, auteur van de Avatar materialen

Wizard Course
Wizard Course Page