Harry3"Het woord Wizard verwijst naar een Master die een zodanig inzicht in en beheersing van creatie heeft dat zijn of haar vaardigheden bovennatuurlijk of magisch lijken."

–Harry Palmer

Een Bericht van Harry

Het Wizard materiaal is een studie van processen en technieken waarmee welbewust verandering kan worden gebracht in de creatie die we 'beschaving' noemen.

Als je het collectieve bewustzijn van deze planeet opvat als bijzonder onstuimig water, dat ondoorzichtig is geworden door massa's golven, veel beweging, stromingen, draaikolken, windkrachten en het tij van verlangen en weerstand, dan zul je, bij elke keer dat je een Avatar creëert of zelf innerlijke rust vindt en in het hier-en-nu belandt, een stilte creëren in dit troebele bewustzijn, waardoor het begint te bedaren.

Als ons aantal groot genoeg is en we voldoende stil geworden zijn, zal elk wezen en elk aspect van het collectieve bewustzijn helder inzien in welke richting we evolueren. Dan zal de Tao duidelijk zijn voor iedereen.

De Avatar Wizard Cursus voert je behoedzaam tot in de diepste regionen van bewustzijn. Je doorkruist het doolhof van verwarring en indoctrinatie dat doorgaans wordt aangezien voor waakbewustzijn. Je reist verder naar gebieden van de geest en via subtiele waarnemingen tot in het kerngebied van identiteiten. Onderweg bevrijd je gewaarzijn van vergeten, verwaarloosde en afgewezen zaken die je kracht en vertrouwen ondermijnen. Tenslotte kom je uit bij de verblijfplaats van het onuitputtelijke zelf - het Wizard-zelf.

Aan de basis van bewustzijn, oog in oog met het goddelijke, tref je het wezenlijke aan waarin iedereen deelt, het wezenlijke dat, los van politieke intriges, de wereld kan veranderen.

Voor degenen die de Wizard Cursus voor het eerst doen: je mag op z'n minst eenzelfde mate van winst verwachten als je kreeg op de Avatar Cursus in combinatie met de Master Cursus.

Maak je spirituele stoelriemen maar vast!

–Harry Palmer, auteur van de Avatar materialen

Wizardemail2 DUTMasks

Als je de gedachte “ik” denkt, wat ervaar je dan?

Mensen zijn verrast dat als datgene wat zij als ik beschouwden een mentaal tapijt blijkt te zijn van kenmerken en overtuigingen die gekopieerd zijn van ouders, vrienden, familieleden en anderen. Deze ontleningen bepalen welke elementen van de werkelijkheid het vaakst overwogen worden. Ze zijn de gezichtspunten van mind.

Optimale mind verwerking ziet er als volgt uit: vergaar data, dubbelcheck de data, test de data, controleer alles opnieuw, sla de resultaten op als kennis. Testen worden alleen gedaan op data die een “het is voldoende” test passeren. Dit slagen of falen wordt bepaald door jouw gezichtspunt. Ongetoetste data kan dienen als basis voor een opinie, maar niet als kennis.
 
Idealiter komen impressies spontaan voort uit de mind, veroorzaakt door de datastroom van onze ervaring. Zoals sluierwolken, blijven de indrukken alleen lang genoeg hangen om omgezet te worden naar kennis. Interne ontvangst blijft aanwezig en afgestemd op wat er gaande is – gericht op ervaring.

Maar er zitten fouten in de mind. Sommige indrukken blijven vertoeven en kleuren latere ervaringen. Er is waarschijnlijk een lijst redenen waarom dit gebeurt, maar de belangrijkste onder hen zijn weerstand en overweldiging.

MaskHandsAfgewezen of overweldigende ervaringen worden rigide en bevriezen in het geheugen. Ze drijven in bewuste vergeetachtigheid en worden niet omgezet in kennis. Deze bevroren indrukken blijven rondhangen en worden zo bekend dat ze een vervanging worden voor zijn. Ze worden het zelf, en evolueren tot gefixeerde identiteiten – die bewustzijn filteren tot een mind.

Verzamel genoeg van deze gefixeerde identiteiten en het leven verandert van wat je waarneemt, naar wat je denkt over wat je waargenomen hebt. Je kunt de gefixeerde identiteiten uitwisselen, door ze heen denken, ze met elkaar koppelen, ze strekken met je verbeelding, en verdergaan in het leven op een halfweg intelligente manier. Halfweg omdat je gefixeerde-identiteit intelligentie uit de mode zal raken of, op zijn minst, de nieuwe data zal vervormen. Denk aan “Je kunt een oude hond geen nieuwe trucjes leren”.

De minds van sommige mensen zitten zo volgepropt met gefixeerde identiteiten dat de dood het enige is dat ze zal oplossen. Hoe lang je dood zult zijn is afhankelijk van hoe lang het duurt om de gefixeerde-identiteiten op te ruimen die jou gevangenhouden in een mind.

TitleActorMaar wat als je een periodieke ontdooiing van gefixeerde identiteiten zou inplannen terwijl je nog leeft? Zoals het opnieuw ontwaken van leven dat studenten ervaren met de Avatar-tot-Wizard Materialen.

Nieuwe Avatar studenten maken een start door te werken met de indrukken die voortkomen uit hun bestaande datastromen van zintuigelijke input, communicaties, en ontmoetingen. Als ze meer ervaren raken werken ze met opnieuw uitgezonden mentale indrukken uit hun verleden. Ergens, dicht bij het niveau van expert, beginnen ze te werken aan het ontdekken van de bevroren mentale indrukken die hun gefixeerde identiteiten voortbrengen.

De hitte die bevroren mentale indrukken ontdooit is een bereidheid om te herinneren en te ervaren. De klok die is stilgezet op een ervaring wordt opnieuw gestart. Dit is mind die mind gadeslaat, en de bereidheid om te herinneren en te ervaren moet het gezichtspunt bevatten en ook de bevroren mentale indrukken. Dit is niet moeilijk te verwerken indien goed uitgevoerd. De resultaten zijn een transformatie van ervaren naar ervaarder naar …

Tot dit punt is alles mind, maar nu maakt een vormloze kijker zich los van de mind en kan het onderzoek van bewustzijn beginnen. Vormloze kijker (spirit) is een meer subtiel gezichtspunt dan de gezichtspunten van mentale ruimte. De reisrichting hier is in de richting van de staat van Avatar Wizard.

Hier is een serie stappen voor het produceren van een Avatar Wizard: 1) het denken wordt gekalmeerd, 2) de verbeelding wordt beteugeld, 3) oordelen worden losgelaten, 4) gefixeerde zorgen worden geadresseerd, 5) verlangens en weerstanden worden geneutraliseerd, 6) compassie wordt ontwaakt, 7) gewaarzijn van gewaarzijn wordt gestabiliseerd.

luciddreamDe meeste van jullie hebben waarschijnlijk een fenomeen ervaren dat helder dromen heet. Een onderscheidend kenmerk van helder dromen is dat je je gewaarwordt dat je aan het dromen bent. “Oh, ik ben aan het dromen.” Dit is een moment van gewaarzijn van dromen.

Een heldere droom is als een moment van spiritueel gewaarzijn. Je bent niet langer geïdentificeerd met de mentale activiteit die plaatsvindt in je mind, je bent de vormloze kijker van buitenaf geworden.

Ik gebruik helder dromen hier als een analogie voor spiritueel ontwaken in helder leven. Hoe zou het zijn als je een mind kon bedienen zonder dat je erin getrokken wordt? Het leven gaat nog steeds verder, maar nu kun je de fouten in het denken zien die leiden tot lijden en de paden die leiden naar een verlichte planetaire beschaving.

Mask RevealMet de Avatar-tot-Wizard Materialen hebben we de gereedschappen om de kwalen van de mind te herkennen en te verhelpen. Wizards zijn moderne Bodhisattvas die een individu vrij kunnen maken van de onwetendheid en krankzinnigheid die ons allen bedreigd.

En zo ontvouwt het grote avontuur zich.

Er is een intuïtief, wetend gevoel dat verbonden is met correcte data. Het ontwikkelt zich met de tijd. Ik hoop dat je dat gevoel nu aan het ervaren bent.

Zoals je waarschijnlijk al geraden hebt, is Wizards mijn baby. Ik heb nooit een Wizards cursus gegeven waarin ik niet net zoveel leerde als de studenten. Het is gewoon een buitengewone ervaring, als geen ander. Het is een voorproefje van een verlichte planetaire beschaving – het soort ervaring wat je je hele leven herinnert, … of waarvoor je eeuwig berouw hebt als je haar mist.

Ik zie je op de Wizards.

–Harry Palmer
juli 2017

 

Voor meer informatie over de Avatar Wizard Cursus ga naar wizardcourse.com

Avatar Masters die zich willen aanmelden voor de Avatar Wizard Cursus kunnen dat hier doen.

celestial

Succesverhalen

Ik ben vol ontzag voor wat ik meemaakte op de Wizard 2002 cursus. Ik ben veranderd. Het werk dat iedereen van Star’s Edge heeft verzet voorafgaande aan en tijdens de cursus gaf me de kans om heel diepgaand op onderzoek uit te gaan. Het lukt me om essentiële kwesties op te lossen over verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen beschamen en dienstbaar zijn aan het zelf. Uiteindelijk besefte ik waar het in dit leven echt om gaat en ben ik bereid bij te dragen aan een VPB.

Me committeren aan iets dat verder gaat dan mijn eigen egoïstische behoeftes haalde de lading van die ‘behoeftes’ af.

Ik voel me geïnspireerd.

Sharon DeLong
Louisiana

• • • •

Dit welkome gevoel van kwetsbaarheid, dankbaarheid en verbinding maakt me zo open. Het is me gelukt om een verborgen agenda te discreëren die ik mijn hele leven lang al had en die de belangrijkste gebeurtenissen en ervaringen in mijn leven bepaalde. Hij maakte deel uit van hoe ik mijn ‘Ik’ definieerde. Dat ik dit egoïstische, saboterende patroon ging loslaten en het eenvoudigweg kon zien als de creatie die het was, heeft bij mij een ongelooflijke hoeveelheid aandacht en een onmetelijke stroom van liefde losgemaakt.

Bedankt Harry, dat je ons het gereedschap hebt gegeven om in contact te komen en ons ook te vereenzelvigen met ons hogere zelf.

Della Smith
Nederland

• • • •


Ongelooflijk, prachtig, verbazingwekkend, geweldig, diepgaand, briljant... Ik heb een dikker woordenboek nodig om nog andere woorden voor deze cursus te vinden.  

Met alle oefeningen klaren de wolken in mijn geest verder op en dat geeft me het gevoel, dat ik nu een heel nieuwe wereld te zien krijg.

Martina Eitner-Acheampong
Duitsland

• • • •

Het Wizard materiaal geeft je de sleutel in handen om de poort te openen van verlangen en weerstand die zich bevindt tussen jou en de eindeloze zee van vrije aandacht. Het enige wat daarvoor nodig is, is je bereidheid en intentie om de poort open te maken... en er doorheen te gaan.

Dale Sims
Hawaii

• • • •

Ik vind dit een fantastische cursus! Ik voel mezelf en mijn leven lichter worden. Misschien ben ik aan het eind van deze cursus wel aan het vliegen. Ik besef nu ook dat een VPB echt van mijn eigen eerlijkheid afhangt. Harry, bedankt dat je me de kans geeft om mee te doen aan de VPB.

Anne Tokko
Korea

• • • •

Harry,

Ik ben je erg dankbaar voor alles wat je hebt gecreëerd – deze cursus, het gereedschap, de mogelijkheden om te helen en te helpen. Dit werk is een cadeau voor mezelf, de personen in mijn leven en voor de planeet. Ik voel me heel nederig vanwege de positieve krachten en mogelijkheden die zich hier manifesteren.

Dank je Harry. Dit was de moeite van het volwassen worden en wachten waard. Jouw toewijding aan ons allemaal inspireert me voortdurend.

Debbi Llata
Californië

• • • •

Wizards is een weg naar genade. Soms stortte ik in, maar natuurlijk kwam ik weer overeind en ging ik verder op het pad. Ik werd altijd gesteund. Ik voel dat de mensheid niet anders wil dan de kans krijgen om zich te ontplooien. Ik voel dat het mijn voorrecht en eer is om mensen te inspireren tot deze concrete mogelijkheid. Dank je, dank je, dank je.

Giovanna Glionna
Italië

• • • •

Ik ben jullie oneindig dankbaar. Dit zijn de meest wonderbaarlijke weken van mijn leven geweest. Ik kwam hier naartoe met een gevoel van dankbaarheid omdat mijn beste vrienden Wizards zouden worden, maar toen ik de zaal rondkeek zag ik duizenden van de beste vrienden die ik me maar kon voorstellen.

Ik kan heel diep de heilige verbintenis voelen en de geheiligde overeenkomst die we met elkaar hebben gesloten om samen een golfvloed van kracht en goede intenties te ontketenen voor ontwaken! Wat een voorrecht, eer en vreugde is het om nu hier te zijn met jou. De toespraken en demo’s zijn ongelooflijk inspirerend en planten overal op de planeet hun zaadjes.

Linda Waters
Utah

• • • •


Het is gewoon een kwestie van: ervoor uitkomen. En daarna de moed hebben om aan de slag te gaan en geen genoegen te nemen met ‘een soort van’ resultaat. Tot het uiterste gaan...door het lijden heen.

Ik kwam erachter dat het lijden slechts een kort moment duurt, zolang ik maar de moed heb om ervoor uit te komen. Als ik er niet voor uitkom, ontbreekt het mij aan moed om te lijden. Dat is een afschuwelijke cirkel.

Bedankt dat je de uitweg gevonden hebt en de moed had om die te delen.

Adelaide Lowrey
Louisiana

• • • •


Woorden schieten tekort om de vreugde en dankbaarheid in mijn hart te beschrijven. De geschenken die ik gekregen heb aanvaard ik nederig en ik breng ze naar de wereld vanuit de zekerheid dat we verbonden zijn in bewustzijn op de momenten dat we ons niet fysiek bijeen bevinden.

Dit werk heeft mij en de mensen in mijn leven diep geraakt. Ik voel me bron als nooit tevoren en weet nu zeker dat Avatar mijn spirituele pad is.

Georgina Kartsonis
Californië

• • • •


Eindelijk is het me gelukt om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven. Ik heb me bevrijd van slachtofferschap. Ik heb mezelf bevrijd van de illusie, dat als ik geen verantwoordelijkheid neem en anderen de schuld geef, ik een fijn en zorgeloos (onbewust) leven zou hebben. Ik ben gaan voelen hoeveel geluk en vrijheid en kracht het oplevert als ikzelf de verantwoordelijkheid neem.

Voordat ik naar de cursus kwam maakte ik intuïtief de primary: “Ik word op deze cursus echt mezelf.” Ik wist werkelijk niet wat dat inhield. Maar door mijn ego onder ogen te zien en compassievol te zijn merk ik, dat ik mezelf kan ervaren als een echt compassievol wezen. En misschien zijn anderen dat ook wel. Voor mij was dat een levensveranderende realisatie.

Tomiyo Saiwai
Japan

• • • •


Deze cursus is een uitzonderlijke ervaring. Ik kon mezelf diepgaand bekijken en heel duidelijk zien waarom bepaalde dingen in mijn leven zijn voorgevallen.

Ik heb ook erg van je toespraken genoten. Je sprak mijn hart rechtstreeks aan. Het raakte me diep toen je zei: “Ik vroeg Avra om metgezellen voor me te zoeken en ze heeft jullie allemaal gevonden!” Wat ben je een geweldig bescheiden iemand. Ik dank jou en je geweldige team hartelijk voor een prachtige tijd.

Irene Ibañez
Zwitserland

• • • •


Harry,

voor het eerst in mijn leven voel ik me trots op mezelf. Eindelijk heb ik iets bereikt dat ik echt kan waarderen. Mijn gevoel van afgescheidenheid is weg. Ik hoor hier.

Shevaun Rafferty
Verenigd Koninkrijk

• • • •

Ik ben gekomen om echt een van de 13 dagen te genieten en mijn leven te veranderen. Ik was ontmoedigd en moe van het leven en had mezelf ervan overtuigd dat het leven nu eenmaal zo is. Maar ik had slechts een paar oefeningen van de Wizard Cursus nodig om mijn leven echt te veranderen.

Ik had nooit gedacht dat het zo leuk kon zijn als de dingen je duidelijk worden. Ik geniet gewoon van het werk. Ik vier dit op grootse wijze. Bedankt.

Machiko Yamada
Japan

• • • •

Ik heb werkelijk van deze ervaring genoten. Ik heb echt het gevoel dat ik open ben gegaan. Het is zo veel beter om op het kruispunt te staan van vroegere patronen en toekomstige keuzes, dan verstrikt te zijn in het web van oude creaties. Nogmaals bedankt voor deze verrassende, levensveranderende kans die me werd geboden. Ik ben blij om dit allemaal met je te delen. Bedankt dat ik mag meedoen aan jouw primary.

Palmer McLean
Texas

• • • •

Beste Harry,

Nu de cursus voorbij is blijft bij mij een gevoel van ongelooflijke dankbaarheid gaande voor alle metgezellen die ik op mijn pad naar de Wizards heb ontmoet. Velen van hen heb ik persoonlijk bedankt, maar de meesten hebben mijn leven slechts éénmaal precies op het juiste moment geraakt om me te inspireren voor mijn volgende stap. Ik kan ze niet allemaal persoonlijk bedanken maar met dit ‘dankjewel’ aan jou eer ik hen allen.

Lila Dyhman
Nederland

• • • •

Ik heb de afgelopen 2 weken een geweldig gevoel van zekerheid gekregen. Dat voelt rustig, ontspannen en tegelijk voel ik een drang om te handelen en aan de slag te gaan. Ik voel me kalm en energiek; merkwaardig en gerustgesteld.

Wonderlijk, dit gevoel van een doel te hebben in je leven en te weten dat we zullen slagen als we allemaal samenwerken als team.

Iwan Nyst
Nederland

• • • •

Dit is een onbeschrijfelijke transformatie geweest. De persoon die ik dacht te zijn verschilt totaal van degene die ik echt ben. Wat een verbazingwekkende ontdekking! Ik begin mezelf nu werkelijk te kennen; ik kan voelen hoe mijn wereld onder mijn ogen verandert.

Het helen is begonnen.

Demian Dressler
Hawaii

• • • •

Dit is waarschijnlijk de meest bemoedigende ervaring van mijn leven geweest: om mijn eigen hart te volgen naar integriteit, om alles wat opkomt te hanteren, om de moed te verzamelen om dieper te graven en mezelf kenbaar te maken aan andere wezens. Ik voel me sterk en stabiel. Laat maar komen!

Jenny Brady
Ierland

De Avatar Wizard Cursus 2020 is uitgesteld.
Een nieuwe datum en locatie wordt aangekondigd.

Wizard Course
Wizard Course Page