Harry3"Het woord Wizard verwijst naar een Master die een zodanig inzicht in en beheersing van creatie heeft dat zijn of haar vaardigheden bovennatuurlijk of magisch lijken."

–Harry Palmer

Course Outline

Round CrsOutline

Expected Results

Round ExpResults

Student Insights

Round Testimonial

Wizards Video

Round Video

Wizard Course
Wizard Course Page