To Avatar Course
Harry3"Het woord Wizard verwijst naar een Master die een zodanig inzicht in en beheersing van creatie heeft dat zijn of haar vaardigheden bovennatuurlijk of magisch lijken."

–Harry Palmer

Wizard Course
Wizard Course Page